Zastęp harcerski na Paruszowcu

W czasach międzywojennych przy Szkole Podstawowej nr 3 prężnie działało harcerstwo. Początki ruchu na ziemiach polskich datuje się na 1910 rok. Bardzo szybko na po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku drużyny powstawały jak grzyby po deszczu w każdym niemalże mieście. Wzorowany na skautingu nie tylko miał za zadanie głosić ideały braterstwa i niesienia pomocy, ale i podsycać niepodległościowe nastroje. ZHP w zmienionej formie po 1945 roku zostało przeniesione na teren Huty "Silesia", najpierw do baraków, a w późniejszych latach do przyzakładowego Domu Kultury.
Rok 1939. Zdjęcie z archiwum pana Jerzego Natkańca. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Rok 1947. Zdjęcie z archiwum pana Jerzego Natkańca. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie z archiwum pana Jerzego Natkańca. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie z archiwum pana Jerzego Natkańca. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz