Historia Szkoły Podstawowej nr 3

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 3 mieszcząca się na Paruszowcu obchodzi 110-lecie swojego istnienia. Założona została jeszcze w czasach zaboru pruskiego w 1906 roku. Początkowo edukacja była nieobowiązkowa i prowadzona wyłącznie po niemiecku. Jednak po plebiscycie w 1921 roku, kiedy to Rybnik na powrót stał się miastem polskim, język obowiązujący w szkole zmienił się, a dyrekcję objął pan Matusiak, pierwszy Polak na krześle dyrektorskim SP nr 3. Wówczas również nadano szkole patrona - został nim św. Stanisław Kostka. W czasach międzywojnia przy szkole działało prężnie harcerstwo. 
Rok 1928, klasa IV z nauczycielką  p  Borkowską; Zdjęcie z kroniki SP nr 3. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

W latach okupacji niemieckiej dyrekcję objął członek NSDAP, nazwiskiem Stencel, a lekcje wówczas odbywały się tylko i wyłącznie w języku niemieckim. Pod koniec wojny szkoła stała się siedzibą Volkssturmu. 
Rok 1930, klasa II z wychowawczynią p Kaczorowską oraz kierownikiem Matusiakiem. Zdjęcie z kroniki SP nr 3. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)
Rok 1936, lekcja zajęć praktycznych. Zdjęcie z kroniki SP nr 3. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)
Jeszcze przed oficjalnym zakończeniem II wojny światowej, w kwietniu 1945 roku, kierownictwo objął Polak, pan Szczepan Młyński. Co ciekawe, w maju rozpoczęto "rok szkolny", trwający do 15 lipca tegoż samego roku; do nauki przystąpiło 532 dzieci w Paruszowca i okolic. Do szkoły wróciła także tradycja harcerska, jednakże bardzo szybko zastępy przeniesiono do budynków Huty "Silesia". Jednakże nowa sytuacja polityczna pozbawiła szkołę patrona; przywrócono go dopiero w 1998 roku.
Rok 1952, klasa z panią Emilią Jędrzejowską.  Zdjęcie z kroniki SP nr 3. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Także sam budynek ewoluował przez lata: na początku dwupiętrowy (na parterze klasy zajmowały dzieci młodsze, I piętro - dzieci średnie, II-gie - dzieci starsze; w piwnicach były sale przedszkola, salka warsztatowa a także mieszkanie pana woźnego Deptuły), w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dobudowano trzecie piętro szkoły, a w latach dziewięćdziesiątych dobudowano skrzydło, salę gimnastyczną oraz świetlicę i bibliotekę. 
Rok 1971, klasa IV a z wychowawczynią, p. Jadwigą Werner. Zdjęcie z kroniki SP nr 3. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Dziś szkoła utrzymuje europejskie standardy dzięki staraniom wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, a uczniowie zdobywają nagrody w wielu konkursach międzyszkolnych. 

Historia opracowana na podstawie materiałów udostępnionych przez Szkołę Podstawową nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3 na Paruszowcu, ok. 1910 rok. Pocztówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku.  Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz