O projekcie

Filia nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku przy współpracy Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, Placówki Wsparcia Dziennego Piaski, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej i Koła Emerytów i Rencistów „Silesia” rozpoczęła realizację projektu „Odczytajmy Paruszowiec”.

Ideą przewodnią projektu jest przypomnienie historii dzielnicy Rybnika - Paruszowca, jej znaczenia dla miasta i wkładu w ogólnopolski rozwój, a przede wszystkim wzbudzenie dumy ze swojej małej ojczyzny i zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz dzielnicy. Projekt realizowany będzie poprzez cykl międzypokoleniowych warsztatów artystycznych, fotograficznych, spotkań autorskich, wykładów historycznych, grę miejską, a przede wszystkim spotkania z mieszkańcami. Zebrane wspomnienia, anegdoty, zdjęcia dzielnicy zamieszczone zostaną w utworzonym tzw. Archiwum społecznym – blogu o dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz