Spotkanie z okazji zakończenia projektu Odczytajmy Paruszowiec

W zeszły czwartek odbyło się spotkanie wieńczące projekt Odczytajmy Paruszowiec. Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć wystawę starej fotografii, gliniane domki wykonane na warsztatach, emaliowane naczynia z Huty Silesia wypożyczone z Państwa zbiorów. Gośćmi specjalnymi spotkania byli panowie Jerzy Natkaniec oraz  Franciszek Sycha. Pan Natkaniec wystąpił z prelekcją dotyczącą historii Huty i dzielnicy Paruszowiec. 
Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Pan Franciszek Sycha, Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Pan Jerzy Natkaniec, Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Stare widokówki z Paruszowca

Dzięki uprzejmości Muzeum w Rybniku możemy Państwu zaprezentować piękne wiekowe pocztówki z Paruszowca.

Widokówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) Polska
Ulica Mikołowska, widok w stronę Rybnika, po lewej Kasyno Hutnicze, po prawej leśniczówka. Widokówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) Polska


Widokówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) Polska

Fragment przedstawiający hotel i restaurację, późniejsze ZDK Hutnik. Widokówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) Polska

Widokówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) Polska

Fragment przedstawiający rogatkę przy późniejszym kasynie na ulicy Mikołowskiej (z prawej strony zjazd na ulicę Stawową, po lewej charakterystyczny krzyż). Widokówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) Polska
Kasyno robotnicze przy ulicy Mikołowskiej, z prawej zjazd na ulicę Stawową. Widokówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) PolskaLeśniczówka vis a vis kasyna, ulica Mikołowska. Widokówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) Polska

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji zakończenia projektu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 7 grudnia o godz. 17:00 w filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Rybniku. Projekt Odczytajmy Paruszowiec powoli się dobiega końca, nie oznacza to oczywiście końca archiwum społecznego, w którym nadal będziemy udostępniać Państwu oryginalne zdjęcia i dokumenty przekazane przez mieszkańców naszej dzielnicy. 
Z okazji zakończenia projektu będziemy gościć pana Jerzego Natkańca, autora książek „Moja Huta Silesia” i „Nie pozwólmy zapomnieć o Hucie Silesia”.
Spotkanie połączone będzie z wystawą starych fotografii Paruszowca i prac powstałych podczas warsztatów.7 grudnia, godz. 17:00

Filia nr 4
ul. Za Torem 3b