Wykład pani Marty Paszko "Huta Silesia Design"

4 czerwca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w ramach projektu Odczytajmy Paruszowiec odbył się wykład pani Marty Paszko zatytułowany "Huta Silesia Design".

Konspekt wykładu:
1.     Czym jest design? Zdefiniowanie designu w odniesieniu do formy i funkcji obiektów, z człowiekiem i jego tożsamością jako wartością nadrzędną w określaniu, co zostało dobrze zaprojektowane.
2.       Wytwórczość Huty Silesia w Rybniku
·  Naczynia emaliowane. Przedstawienie najważniejszych danych dotyczących najsłynniejszej gałęzi produkcji Silesii – czas powstania, produkcja w liczbach. Prezentacja naczyń emaliowanych z wystawy „Huta Silesia Design” w Muzeum w Rybniku, wzbogacona informacjami dotyczącymi techniki produkcji i zdobnictwa (sitodruk, kalkomania, złocenie, malowanie ręczne, natryskiwanie), a także anegdotami związanymi z najciekawszymi użytkownikami tychże naczyń (dygnitarze PRL, reprezentacja narodowa w piłce nożnej, członkowie dworu angielskiego, rolnicy afrykańscy).
·         Inne linie produkcji – kaloryfery, sprzęty AGD, produkcja wojskowa. Przedstawienie pozostałych linii produkcyjnych Silesii, ze szczegółowym omówieniem wytwórstwa na rzecz wojska i jego historycznego znaczenia.
·         Działalność „marketingowa” Silesii i znaczenie budowania marki. Zaprezentowanie Huty jako zakładu produkcyjnego o dość nowatorskim jak na swoje czasy podejściu do sprzedaży – omówienie zagadnień katalogów produktów, badań rynku i ankiet, modyfikacji oferty w dopasowaniu do zapotrzebowania rynku. Przedstawienie kwestii znaku firmowego Silesii – jego odmian i znaczenia, zarówno symbolicznego, jak i marketingowego.
·         Postać Krystiana Burdy. Przedstawienie postaci artysty-plastyka, pracującego we Wzorcowni Huty Silesia jako projektant – ważnej osoby z perspektywy rozwoju lokalnego  wzornictwa i designu.

3.       Architektura Huty Silesia i dzielnicy Paruszowiec-Piaski
·         Krótkie omówienie historii powstania dzielnicy wokół Huty Silesia
·       Zaprezentowanie długofalowego znaczenia Silesii dla wyglądu dzielnicy, ale także ogólnie krajobrazu Rybnika
·  Wskazanie dwóch przeciwstawnych kierunków, w jakie może zmierzać dzielnica – „rybnickiego Nikiszowca” lub wyburzanie i zastępowanie nowym budownictwem fabrycznym

4.       Znaczenie Huty Silesia w budowaniu tożsamości osób z nią związanych
·         Omówienie badań jakościowych, prowadzonych przez autorkę projektu wśród dawnych pracowników Huty Silesia i ich rodzin
·         Wskazanie dużego znaczenia zakładu pracy w budowaniu poczucia tożsamości i więzi jej pracowników, szczególnie w przypadku osób mieszkających na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski
·         Zaprezentowanie głównych motywów, pojawiających się we wspomnieniach osób badanych:
Ø  Huta to historia – przedstawienie krótkiej historii Huty Silesia oraz jej znaczenia gospodarczego, wpływu na rozwój miasta.
Ø  Huta to technologia – omówienie specyfiki rozrastania się Huty na przestrzeni lat, wzbogacone anegdotami dotyczącymi chałupniczych sposobów budowania maszyn w okresie PRL.
Ø  Huta to społeczność – wskazanie na wielopokoleniowy związek między wieloma rybnickimi rodzinami a Hutą Silesia jako zakładem pracy; podkreślenie znaczenia emocjonalnego przywiązania do wspólnoty powstałej na skutek pracy w Silesii.
Ø  Huta to kobieta – zaprezentowanie specyfiki profilu zatrudnienia w Silesii, gdzie większość pracowników stanowiły kobiety.
Ø  Huta to trud pracy – przedstawienie ciemnego oblicza Silesii i pracy w warunkach mających negatywny wpływ (doraźny i długofalowy) na zdrowie pracowników.
Ø  Huta to polityka – omówienie znaczenia politycznego Huty, ze szczególnym naciskiem na końcowy etap istnienia zakładu i niekorzystne efekty połączenia gospodarki kapitalistycznej z działalnością „Solidarności”, które przyspieszyły likwidację Silesii.
5.       Współczesne dziedzictwo Huty Silesia
·         Prezentacja współczesnych inspiracji dziedzictwem Silesii – wystawa w Muzeum w Rybniku, warsztaty designu emalierskiego dla dzieci, postindustrialny spacer śladami Huty, publikacje dot. Silesii
·         Przedstawienie nowoczesnego oblicza „dziedziców” Huty – firm działających na terenach niegdysiejszej Silesii, przynajmniej częściowo kontynuujących wybrane linie produkcji, jak również tradycję fabryczną dzielnicy Paruszowiec-Piaski
·         Wskazanie istnienia dziedzictwa Silesii w większości rybnickich domów – naczyń i sprzętów „made by Silesia”, z których korzysta się do dziś.

Zdjęcia z wykładu pani Marty Paszko: 

Licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) 

Licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) 

Licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz