Historia Chóru "Dzwon"

Sześćdziesiąt lat życia chóru "Dzwon" to piękny i stosunkowo długi okres społecznego zaangażowania na terenie miasta Rybnika, również często i daleko poza nim, ale głównie w środowisku skupiającym się wokół Rybnickich Zakładów Wyrobów Metalowych "Huta Silesia" w Rybniku-Paruszowcu. 60 lat to piękny jubileusz działalności chóru, której przyświecał wzniosły cel służenia Ojczyźnie i społeczeństwu przez niesienie i upowszechnianie piękna naszej narodowej i ludowej pieśni polskiej. To również przyczynek do aktywizacji i rozwoju kultury śpiewaczej po ponadsetnej niewoli naszego narodu. 
Chór "Dzwon"; zdjęcie ze zbiorów p. Jana Drozdka; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) 
Chór "Dzwon" został założony 2 marca 1927 roku jako chór mieszany, zaś 17 marca 1935 przekształcił się w chór męski. Inicjatorem założenia chóru "Dzwon" był nauczyciel szkoły podstawowej w dzielnicy Rybnik-Piaski, Jan Skoczeń, wielki miłośnik pieśni chóralnej i wybitny dyrygent. W pierwszym okresie próby śpiewu odbywały się w wyżej wymienionej szkole. Większość członków Zarządu stanowili nauczyciele, a prezesem został kierownik szkoły Władysław Pawlik. Członkami chóru była w większości młodzież zatrudniona w Hucie "Silesia". Chór nabrał właściwego rozmachu w swej działalności od 1935 roku, kiedy stał się chórem męskim z prężnym zarządem na którego czele stanął wybitny działacz ruchu śpiewaczego Maksymilian Gawlik a dyrygenturę objął uzdolniony muzyk i dyrygent Teofil Kuna.
25 rocznica powstania chóru "Dzwon" ; zdjęcie ze zbiorów p. Jana Drozdka; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) 

W okresie międzywojennym dużym osiągnięciem chóru było zdobycie nagrody w kategorii chórów męskich w turnieju organizowanym przez ówczesną Wspólnotę Interesów Górniczo-Hutniczych w Tarnowskich Górach oraz zajmowanie czołowych lokat w zjazdach śpiewaczych okręgu rybnickiego. Ostatnim, niezapomnianym występem przed wybuchem II wojny światowej był wyjazd chóru do Raciborza, gdzie na zaproszenie Związku Polaków w Niemczech wziął udział w Zjeździe Śpiewaczym Okręgu Raciborsko-Kozielskiego i serdecznie przyjmowany wystąpił w koncercie w sali "Strzechy" w Raciborzu. W czasie okupacji chór przerwał swoją działalność. Tak jak cała kultura poniósł w swych szeregach dotkliwe straty. Wielu członków straciło życie w okresie działań wojennych, wielu zginęło w obozach, między innymi Teofil Kuna. Po wyzwoleniu, już w sierpniu 1945 roku rozpoczęto próby śpiewu. Prezesurę w chórze objął zasłużony organizator Maksymilian Gawlik a dyrygenturę Józef Kolanowski. Już we wrześniu 1945 roku chór wystąpił z własnym koncertem w majątku ziemskim administrowanym przez Hutę "Silesia" w Szamarzowicach pod Raciborzem. Rok później urządził trzy wieczory pieśni i tańca oraz wziął udział w Dożynkach Śląskich w Opolu.
Chór "Dzwon" ; zdjęcie ze zbiorów p. Jana Drozdka; licencja CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa) 

W następnych latach chór odegrał osiem razy operetkę "Księżniczka Róż", brał udział w festiwalach pieśni, wystąpił dwukrotnie z Polskim Radiu w Katowicach.

Zdjęcie z archiwum pana Jerzego Natkańca. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)
W 1952 roku chór dał koncerty w ośrodkach wczasowych na Mazurach w Giżycku i Rucianem oraz nad morzem w Kuźnicy i Chałupkach. Bierze udział i występuje w wielu imprezach lokalnych między innymi w 1960 roku podczas odsłonięcia Pomnika Powstańców w Boguszowicach, w organizowanych przez władze miejskie Tygodniach Kultury Polskiej i Pieśni, w wielu imprezach organizowanych przez inne chóry okręgu rybnickiego, w jubileuszu 750-lecia miasta Rybnika. W 1965 roku chór "Dzwon" zdobywa w sali wojewódzkiej w kategorii chórów męskich Srebrny Laur XX PRL. W Latach 1966 do 1969 chór występuje w Festiwalach Pieśni Zaangażowanej, daje koncert w Prewentorium Górniczym w Szczawnicy i staje również przed kamerami Telewizji Polskiej. od początku swego istnienia bierze czynny udział w zjazdach i konkursach chórów okręgu rybnickiego, często osiągając duże sukcesy. Poza tym chór bierze czynny udział w życiu swego zakładu Huty "Silesia" w Rybniku-Paruszowcu, gdzie od czasu wyzwolenia znalazł właściwą opiekę i warunki pracy przy Zakładowym Domu Kultury oraz wydatną pomoc Kierownictwa Zakładu. Za swą działalność chór został uhonorowany Złotą i Srebrną Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiemu, Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Miasta Rybnika, Zasłużonemu dla RZWM Huta "Silesia" w Rybniku. Chór "Dzwon"" jest również w posiadaniu Pamiątkowego Medalu wydanego z okazji 60-rocznicy powrotu Rybnika do Polski. Opracował w oparciu o zapisy kronikarzy i własne sekretarz chóru - Tomasz Mańczyk*
Tekst pochodzi z książeczki okolicznościowej wydanej w 60-lecie powstania Chóru Dzwon.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz