Spotkanie z okazji zakończenia projektu Odczytajmy Paruszowiec

W zeszły czwartek odbyło się spotkanie wieńczące projekt Odczytajmy Paruszowiec. Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć wystawę starej fotografii, gliniane domki wykonane na warsztatach, emaliowane naczynia z Huty Silesia wypożyczone z Państwa zbiorów. Gośćmi specjalnymi spotkania byli panowie Jerzy Natkaniec oraz  Franciszek Sycha. Pan Natkaniec wystąpił z prelekcją dotyczącą historii Huty i dzielnicy Paruszowiec. 
Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Pan Franciszek Sycha, Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Pan Jerzy Natkaniec, Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 PL (Uznanie autorstwa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz