Odczytajmy Paruszowiec - o projekcie

Filia nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku przy współpracy Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, Placówki Wsparcia Dziennego Piaski, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej i Koła Emerytów i Rencistów „Silesia” rozpoczęła realizację projektu „Odczytajmy Paruszowiec”.

Ideą przewodnią projektu jest przypomnienie historii dzielnicy, jej znaczenia dla miasta Rybnika i wkładu w ogólnopolski rozwój, a przede wszystkim wzbudzenie dumy ze swojej „małej ojczyzny” i zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz dzielnicy. Projekt realizowany będzie poprzez cykl międzypokoleniowych warsztatów artystycznych, fotograficznych, spotkań autorskich, wykładów historycznych, grę miejską, a przede wszystkim spotkania z mieszkańcami. Zebrane wspomnienia, anegdoty, zdjęcia dzielnicy zamieszczone zostaną w utworzonym tzw. Archiwum społecznym – Blogu o Dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Wykład inauguracyjny odbędzie się w budynku „Starej biblioteki”. Poprowadzi je dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rybniku.

11 maja 2016 r., godz. 14:00

ul. Za Torem 5b
Świetlica Koła Emerytów i Rencistów „Silesia”
Paruszowiec-Piaski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz